MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Hoogheemraadschap van Delfland

De polders in Midden-Delfland vallen onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Delfland is een van de zestig hoogheemraadschappen van Nederland en bestaat al sinds 1289, ruim 700 jaar dus. Delfland beheert een gebied van zestig polders dat begrensd wordt door de Noordzee, de Nieuwe Waterweg en de lijn van Rotterdam, via Zoetermeer naar Wassenaar. Ongeveer 1,25 miljoen mensen wonen en werken in dit gebied. Zie ook de kaart hier onder.

Het hoogheemraadschap heeft Delfland drie hoofdtaken:

  1. Bescherming tegen overstroming.
  2. Handhaving van goede waterniveaus.
  3. Bescherming van kwaliteit van het oppervlakte water.

Droge voeten

Het Hoogheemraadschap van Delfland  moet ervoor zorgen dat we droge voeten hebben en houden. Dat wordt steeds moeilijker met de toenemende bebouwing, waardoor regenwater minder kans krijgt in de grond te zakken en langzaam zijn weg kan zoeken naar de sloten en kanalen. Delfland heeft inmiddels plannen gemaakt voor een verbetering van de afwatering van haar gebied.

Doel: de capaciteit van de gemalen van 50 mm in 48 uur te verhogen naar minimaal 95 mm in 48 uur. Verwachte kosten: 126 miljoen gulden

De plannen houden o.a. in dat bestaande gemalen vergroot moeten worden (De Zaayer, Vlotwatering, Scheveningen). Daarnaast zou een aantal vaarten en sloten moeten worden verbreed, met name de vaarten die leiden naar de gemalen Westland en Vlotwatering. Verder zoekt Delfland naar geschikte waterbergingen. Het Kraaijenest in De Lier aan de kant van Schipluiden is al zo'n gebied. 


Deel van de oude gevel van het Hoogheemraadschap van Delfland, Oude Delft in Delft.

Afvalwaterzuivering (AWZI)

De AWZI in Den Hoorn (Harnaschpolder) zorgt dat het afvalwater van het Haaglanden gebied op verantwoorde wijze in de Noordzee kan worden geloosd.

Bronnen: 

  • Monumenten Inventarisatie Project - Zuid Holland.
  • Nederland Waterland Delfland - brochure van het Hoogheemraadschap Delfland.


Kaart van het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland, bron: HKV LIJN IN WATER.

Adres:

Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2601 DB Delft, tel. 015-2608108

19 september 2017