MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

ABCDelfland

ABCDelfland is het plan om de waterbeheersing te verbeteren in Delfland en om grote wateroverlast zoals in 1998, 1999 (en ook in 2001!) te kunnen voorkomen. Voluit heet het project: Afvoer- en BergingsCapaciteit Delfland. Het omvat een serie maatregelen om de komende tientallen jaren het gebied beter te kunnen beschermen tegen extreme regenbuien. Dit betekent in het kort bredere kanalen, nieuwe waterwegen, verwijderen van versmallingen in kanalen, meer tijdelijke waterbergingen en grotere gemalen. In 2005 moet hierdoor tweemaal zoveel water door de boezem verwerkt kunnen worden als in 1998. De boezem is het stelsel van waterwegen dat gebruikt wordt om water te verplaatsen van de poldergemalen naar de boezemgemalen die het water in zee of de Nieuwe Waterweg pompen.

ABCDelfland in onderverdeeld in twee deelprojecten: 

 • ABC-Boezem, hieronder vallen de o.a. uitbreidingen van de boezemgemalen, de verbreding van de boezem, het wegnemen van obstakels en de aanleg van tijdelijke waterbergingen.
 • ABC-Polders, hieronder vallen natuurlijk de poldergemalen en waterwegen in de polder en maatregelen om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

De kaart hieronder geeft aan waar deze werkzaamheden plaatsvinden. Zie ook de website van Delfland.

ABC-Boezem

Deze plannen omvatten de volgende onderdelen:

 • Verbreden van watergangen.
  • Het Oranjekanaal (tussen de Maasdijk en de spoorlijn Maassluis-Hoek van Holland.
  • Het Nieuwe Water (vanaf Poelkade naar de Oranjesluis).
  • De Monsterse Vaart (vanaf de Gantel noordoost van 's Gravenzande tot voorbij de 's-Gravenzandseweg zuidwest van Monster)
  • Zwethkanaal (Westerlee - Oranjesluis).
 • Verbetering van de doorstroom in de boezemkanalen:
  • Doorstroming om de Oranjesluis.
  • Verbreding spoorbrug Oranjekanaal.
 • Aanleg van nieuwe waterverbindingen:
  • Verbinding Nieuwe Water naar Oranjekanaal.
  • Verbinding zuidpunt Poelpolder (vanaf Poelkade/Franklinstraat tot Boomgaardspad 's-Gravenzande).
  • Verbinding Woerdblok, Naaldwijk, naar Poelkade/Franklinstraat.
  • Verbinding Bree Lee-Zwethkanaal naar de Kanaalweg langs het Zwethkanaal.
 • Aanleg van nieuwe calamiteitenbergingen:
  • Langs de Schie (minimaal 500000 m3).
  • De Zwethzone (ca. 1,2 miljoen m3).
 • Vergroten van de capaciteit van de boezemgemalen: zie de tabel:
Boezemgemaal Capaciteit vóór uitbreiding Capaciteit ná de uitbreding
Maasluis, Mr. Dr. C.P. Zaayer 18,3 m3/s 31 m3/s
Gemaal Westland 6 m3/s 24 m3/s
Scheveningen 11,8 m3/s 16,8 m3/s
Rotterdam, Parksluizen 9,6 m3/s 13,6 m3/s
Monster, Vlotwatering 1,5 m3/s 8 m3/s
Schiedam, Schiegemaal 8 m3/s geen uitbreiding nodig

Eén m3/s is 60000 liter water per minuut.

ABC-Polder

Hier worden eerst de polders aangepakt waar de problemen het grootst zijn. Gelet wordt op:

 • De Bergingscapaciteit van de polder.
 • Bemalingscapaciteit.
 • Afvoercapaciteit van de waterlopen.
 • Het peil van et oppervlakte water.
 • Ruimtelijke ontwikkelingen.

Waar nodig worden aanpassingen gemaakt om zo effectief mogelijk water vast te houden, eventueel te bergen en vervolgens af te voeren. 

Bij extreme situaties is het mogelijk een selectieve maalstop af te roepen, hetgeen betekent dat bemaling voor korte of langere tijd wordt stil gezet om. Dit is een noodmaatregel.

Bron:

24 december 2013