MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Waterberging Woudse polder ingezet tegen overmatige regenval

13 oktober 2013. Het Hoogheemraadschap van Delfland achtte het noodzakelijk om de waterbergingen in de Woudse polder en de Wollebrand in te zetten om het boezemstelsel te ontlasten. Beide waterbergingen liggen aan de Zweth, die het water afvoert naar het Gemaal Westland aan de Nieuwe Waterweg. In dit weekend, vrijdag en zondag, viel in Delfland de hoeveelheid regen die normaal in de hele maand oktober valt (ca. 80 mm). Wat een geluk was het voor het evenement de Tuin van de Randstad, zaterdag, met een droge en zonnige dag!

Het Hoogheemraadschap van Delfland is dit weekend volop bezig met watermanagement. Het boezempeil was al verlaagd om de verwachte regenval op te kunnen vangen. Op verschillende plaatsen zijn mobiele pompen ingezet. Problemen zijn er vooralsnog niet en de boezem van Delfland houdt zich goed. Volg de ontwikkeling op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland.

De waterinlaat in de Waterberging is gestopt toen bleek dat het niveau in de Zweth stabiel was; er stond toen ca. 1,5-2 meter water in de waterberging (zie tweede foto). Zodra de situatie dit toestaat wordt de berging weer snel geleegd met tijdelijke pompen.

Waterberging Woudse polder ingezet tegen overmatige regenv
Een klein aantal mensen kwam even kijken hoe de berging volstroomde.

Waterberging Woudse polder ingezet tegen overmatige regenv
De volgende dag: de waterberging bevat ca. 1,5-2 meter water.


Woudse polder waterberging

Na een aantal maal grote wateroverlast te hebben gehad in Delfland als gevolg van stevige regenperiodes heeft het Hoogheemraadschap van Delfland het plan ABCDelfland gemaakt. Het plan omvat o.a. het verbreden van boezemwateren om doorstroming naar boezemgemalen te verbeteren, vergroting van de capaciteit van polder- en boezemgemalen en de aanleg van tijdelijke waterbergingen. In een deel de Woudse polder, grenzend aan de Zweth, is een waterberging van 34 ha. aangelegd waar in tijd van nood 800.000 m3 (800 miljoen liter) water tijdelijk kan worden opgevangen. Op 2 oktober 2008 is de waterberging, ook calamiteitenberging genoemd, officieel geopend. Doe de speurtocht rond de polder.

Voorgeschiedenis

Na een periode van veel regen stelde het Hoogheemraadschap het plan ABCDelfland op om in de toekomst beter voorbereid te zijn. Op veel plaatsen in het gebied van Delfland werden waterbergingen voorgesteld, zo ook in de Woudse polder. De Woudse polder is een van de mooiste polders van Midden-Delfland, met een rijke cultuurhistorie. Zo ligt er een aantal woonterpjes uit de Romeinse tijd. Na een moeilijke periode van overleg met organisaties die behoud van de polder belangrijk vinden en de gemeente Midden-Delfland, zijn de gewijzigde plannen goedgekeurd. In december 2006 werd de start gegeven voor de uitvoering. Een tijdelijke werkweg werd aangelegd vanaf de Woudseweg, dijken werden opgeworpen en brede sloten werden gegraven aan de buitenkant.

Woudse polder waterberging
Informatiepaneel, waterberging donkergroen.

Aan de Zweth is de waterinlaat gebouwd; mobiele pompen worden ingezet om de berging weer te legen; de wateruitlaat bij normaal gebruik van dit deel van de polder sluit aan op het oude veenwatertje de Meer (aan de kant van 't Woudt),. Van hier loopt het water richting het gemaal van de Woudse polder aan de Harnaswatering (naast snelweg A4).

Woudse polder waterberging
Woudse polder waterberging in aanbouw, rechts boven het dorpje 't Woudt, foto Hoogheemraadschap van Delfland.

Het resultaat

De Woudse polder waterberging is een 'droge berging', wat inhoudt dat alleen bij overtollig water in de boezem van Delfland, water in de berging zal worden ingelaten. Dat betekent dat de de weilanden gewoon kunnen worden gebruikt door vee en vogels.

Ook is het slotenpatroon grotendeels gehandhaafd. De loop van de hoge dijk dwars door de polder is aangepast om de belangrijke archeologische vindplaatsen buiten de berging te houden. De hoogte van deze dijk is lager gehouden dan eerst de bedoeling was, hetgeen de bergingscapaciteit terugbrengt naar 500.000 m3. Door deze verlaging blijven de fraaie zichtlijnen vanaf 't Woudt en vanaf het water de Zweth gehandhaafd.

Woudse polder waterberging - de inlaat aan de Zweth
De waterinlaat aan de Zwethzijde.

De Vlotterkering

Om de volledige berging te kunnen benutten schreef het Hoogheemraadschap een ontwerpwedstrijd uit.

De eerste prijs ging naar de 'Vlotterkering', een systeem dat bij verwachte wateroverlast op de dwarsdijk wordt geplaatst. De vlotters in het systeem zorgen er vanzelf voor dat een deksel omhoog komt en de extra 300.000 m3 bergingscapaciteit verkregen wordt. Dit project is vooralsnog niet uitgevoerd.

De waterberging van de Woudse polder zal naar verwachting ééns in de 25 jaar nodig zijn. Er zijn in het gebied meer kleinere waterbergingen, zoals in de Wollebrand (een natte berging) in Honselersdijk en in de Hoekpolder in Rijswijk.

Woudse polder waterberging - de inlaat aan de Zweth
Mooie zichtlijnen zijn behouden.

Landschapsprijs Zuid-Holland

Het Hoogheemraadschap kreeg in 2005 de Landschapsprijs van Zuid-Holland voor het, in samenspraak met diverse belangengroeperingen en de gemeente Midden-Delfland, realiseren van het plan voor de waterberging in de Woudse polder. De prijs werd in 2006 geplaatst en bestaat uit een kunstwerk waarin een boom is geplant. Rondom is de volgende tekst te lezen: 'Ik verlaat licht geur en geluid van mijn huis en betreed gang en kamers van de seizoenen'. Het object is geplaatst langs het fietspad nabij het dorpje 't Woudt.

Landschapsprijs: Kunstwerk met boom
Landschapsprijs: Kunstwerk met boom.

Meer informatie

Rondom de waterberging staat een aantal informatiepanelen met uitleg over de waterberging en de activiteiten van het Hoogheemraadschap. Ook op de Zwethkadedijk, een wandelpad dat van de inlaat van de berging langs de Zweth en de Groeneveldse watering richting Molenlaan loopt, wordt een informatiepunt ingericht. Verder is er de website van het Hoogheemraadschap: www.hhdelfland.nl

Woudse polder waterberging - het nieuwe fietspad op de dijk
Van onderaf gezien ligt het nieuwe fietspad hoog boven de polder.

19 september 2017