MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Gemaal de Zaayer - Maassluis

Op 3 september 2003 is het gemaal de Zaayer officieel (opnieuw) in gebruik na een periode van verbouwing. De oude dieselmotoren zijn vervangen door twee enorme, speciaal gebouwde machines met een enorme zuigkracht. De capaciteit is verdubbeld tot ca. 2,2 miljoen liter water per minuut en moet mede zorgen dat wateroverlast bij veel regen tot het verleden gaat horen. 
Ook het gemaal Westland, bij het Oranjekanaal, is aangepast en kan nu 1,4 miljoen liter per minuut in de Nieuwe Waterweg lozen. Beide gemalen zijn volautomatisch en kunnen op afstand worden bediend. De capaciteit van drie andere gemalen van Delfland zal ook worden verhoogd: Houtrust Scheveningen (2005), Vlotwatering Monster (2006), Parksluizen Rotterdam (2005). Al deze veranderingen maken deel uit van het plan ABCDelfland, een integraal plan om polderwater en boezemwater bij veel regen snel te kunnen afvoeren.

 


Nieuwe aandrijving met een elektromotor

Tijdens "Open Monumentendag 2000" was ook het gemaal de Zaayer in Maassluis geopend voor het publiek. Dit is een boezemgemaal, in tegenstelling tot een vele poldergemalen. Polders hebben elk hun eigen waterpeil dat afhangt van het grondniveau en de gewenste waterstand. De boezem van het Westland is een watersysteem dat overal het zelfde niveau heeft als b.v de Delftse Schie: NAP - 0,40 meter (NAP: Nieuw Amsterdams Peil).
Op een aantal plaatsen rond deze boezem staan de boezemgemalen die het water weg pompen uit het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap Delfland. Bij eb is het bij De Zaayer makkelijk:overtollig water te lozen door eenvoudig de sluizen van het gemaal open te zetten. Maar meestal moet er gepompt worden. Water dat weg gepompt wordt komt eerst in een binnenwater, dat door een extra stel deuren gescheiden wordt van de Nieuwe Waterweg.


Aan de achterkant het uitzicht op de sluisdeuren naar de Nieuwe Waterweg.

De Oude installatie van vóór 2003

De Zaayer in Maasluis was (en is) het grootste van de zes boezemgemalen van Delfland die water uit de polder wegpompen. De maximale capaciteit was 1,1 miljoen liter water per minuut!! Twee grote dieselmotoren (370,5 kW en 267,5 kW) zorgden met hun schroefpompen ervoor dat het waterpeil in de boezem in stand werd gehouden. Deze motoren werden door een machinist bediend. Het gemaal de Zaayer was op 18 februari 1928 als dieselgemaal in gebruik genomen. De motoren van toen namen veel meer ruimte in dan deze dieselmotoren, die stammen uit de vijftiger jaren.


Eén van de twee 8 cilinder dieselmotoren die veel onderhoud vragen.


Een van de twee dikke wateruitlaten van het gemaal.

Deze installatie is inmiddels volledig vervangen door een elektrische aandrijving, die het ook mogelijk maakte het gemaal volledig te automatiseren. Voor de liefhebbers van de oude techniek is het jammer... Maar droge voeten is natuurlijk ook belangrijk. Er was eens sprake van het gemaal een industrieel museum te maken.. maar dan zou er voor de afwatering van Delfland een goede alternatieve oplossing moeten zijn.  


De oprichtingsplaquette binnen in het gemaal

Het boezemwater komt regelrecht aan vanuit de Boonervliet uit de richting van Maasland.


Uitzicht van onder uit het gemaal over de aanvoersloot.

25 december 2013