MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Aalkeet Binnenpolder en Buitenpolder gemalen

De Aalkeetbuitenpolder bestaat voor het grootste deel uit veenweidenland met uitsluitend veeteelt. Een deel van het gebied is door de vereniging Natuurmonumenten ingericht voor de natuur. Hier wordt het waterniveau plas-dras gehouden speciaal voor de weidevogels. De Eendenkooi het Aalkeetbuiten is één van de twee overgebleven eendenkooien in Midden-Delfland en is regelmatig te bezoeken. De Aalkeetbuitenpolder wordt doorsneden door snelweg A20 tussen Maasland en Vlaardingen. Het recreatiegebied in en om de Krabbeplas ligt ook in deze polder, tussen deze A20 en de Zuidbuurt, 


Aalkeetbuitenpolder nu deels voor de weidevogels


Excursie in de eendenkooi het Aalkeet van Natuurmonumenten

Ook de Aalkeetbinnenpolder bestaat voor een groot deel uit veenweidenland met een aantal oude boerderijen. Een deel van de polder is opnieuw ingericht voor recreatie.

De Zuidbuurt is een polderweg van Maasland naar Vlaardingen die ligt op een oude dijk. De Aalkeetbuitenpolder en de Aalkeetbinnenpolder liggen respectievelijk ten noorden en zuiden van de Zuidbuurt. Het boezemwater loopt langs de Zuidbuurt naar de Boonervliet.

De gemalen van de twee polders liggen vlak bij elkaar langs de Zuidbuurt:

Het gemaal van de Aalkeetbuitenpolder is een modern gemaal in recente behuizing. Het gemaal van de Aalkeetbinnenpolder is ondergebracht in een oud gebouw uit 1882. Het is gebouwd op het fundament van de Dammolen.


Aalkeetbuitenpoldergemaal


Aalkeetbinnenpoldergemaal