MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Gemaal van de Commandeurspolder

Deze polder is voor het overgrote deel een veenweidegebied in gebruik door veehouders en een aantal glastuinbouwbedrijven. De naam herinnert aan de woonplaats van de Commandeur van Maasland die in de 13e eeuw in deze polder een stenen huis bouwde: de Commanderij.

In het zuidelijk deel van de polder ligt een deel van de dorpskern van Maasland. Het gemaal van de polder staat aan de Commandeurskade (overkant van de Molenweg), nabij de dorpskern. Het is ondergebracht in een oud gebouw. De foto's spreken voor zich.


Gezicht op de polder...


... en naar binnen in het gemaal

De zwakke dijken langs de Commandeurspolder hebben tijdens de hevige regens van de afgelopen jaren (b.v. 1998, 1999 en 2001) meerdere keren "op springen" gestaan door waterverzadiging en waren (nood)reparaties nodig om erger te voorkomen. Het Hoogheemraadschap van Delfland ontwierp het plan ABCDelfland dat in 2005 het risico van wateroverlast minimaal moet maken.

Maar de dijken kunnen ook niet tegen een lange periode van droogte. In 2003 dreigden op een aantal plaatsen zogenaamde veendijken te scheuren en instabiel te raken. Het Hoogheemraadschap van Delfland vaardigde noodmaatregelen uit om sloten vlak naast de boezemdijk met spoed te verleggen of, waar dat niet anders kon, te dempen. Langs de Kwakel werd over een lengte van tientallen meters een buis ingegraven waar eerst een sloot lag.