MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dijkpoldermolen en gemaal 

Langs de Molenweg, komend uit Maasland richting Schipluiden, staat links eerst de windwatermolen uit 1718 met een spanwijdte van de wieken van 29,2 meter. Meteen daarnaast staat het elektrisch poldergemaal. Beide zijn operationeel bij grote wateroverlast. 

De Dijkpolder is (tot aan de snelweg A20 voornamelijk een veenweidegebied met in het oosten een deel van de de bebouwing van de kern Maasland.

 

Molen en gemaal van de Dijkpolder
De molen en het gemaal van de Dijkpolder.

Het laag gelegen weidegebied van de Dijkpolder werd tijdens de wateroverlastperiode van 2001 als laatste bemalen om de boezem van het Westland zo min mogelijk te overbelasten. 

Het Hoogheemraadschap van Delfland is met het plan ABCDelfland volop bezig de doorstroming en de bemalingcapaciteit van zowel polder- als boezemgemalen te vergroten. 

In 2009 werd de capaciteit van het Dijkpoldergemaal vergroot van 40 naar 65 kubieke meter water per minuut. De aanpassing was mogelijk door aanpassing van de bestaande behuizing van de pompinstallatie.

Link

 

Veel water in de Dijkpolder wordt nu weg gepompt
Toen het mocht...extra pompen om de Dijkpolder te legen.