MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Dorppoldergemaal

Ongeveer halverwege vanuit Schipluiden op weg naar Maasland, langs de Gaagweg ligt een stukje in de polder het gemaal van de Dorppolder. Aan de weg staan een naambord en het bekende blauwe kastje, waarin mededelingen van het Hoogheemraadschap van Delfland staan aangeplakt. Landeigenaren hebben de verplichting ook de waterwegen en sloten op hun grondgebied goed te onderhouden, zodat de doorstroming van overtollig water naar de poldergemalen zonder stremming verloopt. De controle op deze activiteit heet "schouw". Vóór de aangegeven datum moeten de werkzaamheden, zoals uitbaggeren, uitgevoerd zijn. Het kastje is hier nog leeg, maar tegen de herfst zal er zeker een baggeropdracht worden aangebracht!
Een idyllische plekje met een omheind gebied voor de kippen en waterlelies in het afwateringskanaaltje van de Dorppolder. Zo ziet het er op een rustige zomerdag uit. Ook hier staat de bemalingsinstallatie in het gebouw uit 1876 toen er een stoomgemaal in gebouwd werd. Al 1920 werd de installatie omgebouwd naar een elektrische aandrijving van de pomp. De wateroverlast in september 1998 was in de Dorppolder ook aanzienlijk. Veel boerderijen hadden water in huis!

In het smetteloos schone en historische gebouwtje staat de elektrisch aangedreven centrifugaalpomp. Het gemaal is normaal niet open voor het publiek, Maar op een dag was de gepensioneerde machinist, die nog steeds in de woning net achter het gemaal woont, bezig het houtwerk van het gemaal van een nieuw laagje verf te voorzien. Enthousiast vertelde hij zijn visie op de wateroverlast van de afgelopen jaren. En uiteraard volgde een korte rondleiding door het gebouwtje en vertelde hoe hij vroeger de Dorppolder droog wist te houden.
De te geringe maalcapaciteit van het gemaal is in 2001 semi-permanent opgelost met een mobiel gemaal dat is geplaatst langs de Dorppolderweg (de polderweg van Schipluiden naar De Lier) en pompt het overtollige water in de Zijde.

24 december 2013