MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Woudse Droogmakerijgemaal

De Woudse Droogmakerij was het laatste gebied in de gemeente Schipluiden dat werd bemalen. In 1846 werd er windbemaling toegepast. Nog niet lang geleden vierde de Woudse Droogmakerij het 150 jarig bestaan. Dit was in 1996. Pas in 1946 schakelde men over op een dieselgemaal en vrij kort daarna, 1951, werd de installatie elektrisch gemaakt. Het is de laagst liggende en tevens de kleinste polder van de gemeente Schipluiden. Het overgrote deel wordt tegenwoordig gebruikt voor de glastuinbouw.  

Het gemaal dat dit kleine gebied droog houdt staat aan de overkant van het water aan de Lotsweg. Het gebouw, tevens woonhuis, is nauwelijks als gemaal te herkennen. De kenmerkende peilstok van Delfland en het bord geven hier de extra hulp. Het overtollige polderwater wordt geloosd op de Harnaschwatering (evenals dat van de Woudsepolder). 

Dat de droogmakerij zo laag ligt is heel goed te zien aan weerskanten van het fietspad tussen de Woudse Droogmakerij en de Woudsepolder.

24 december 2013