MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Nieuw Harnaschpoldergemaal 

14 oktober 2013. Aan het eind van de Woudselaan aan de Harnaschwatering staat nog steeds het gemaal van de Harnaschpolder. In een monumentaal pand staat de pomp die zorgt voor droge voeten in de snel veranderende polder. Alle glastuinbouw is inmiddels verdwenen. Nieuwe wegen en de brug over de Lookwatering zijn klaar voor hoogwaardige openbaar vervoerverbinding. Een aantal van de geplande woningen van Delft en Midden-Delfland is inmiddels gebouwd. De rest van de polder wordt ingericht als bedrijventerrein van het Bedrijvenschap Harnaschpolder. 

Het oude gemaal van de Harnaschpolder slaat uit in de Harnaschwatering, evenals het nieuwe gemaal van de Woudse polder. Dit water heeft een te beperkte doorstroomcapaciteit. Om deze reden wordt binnenkort, even verderop, een nieuw gemaal gebouwd dat gaat uitslaan op de doodlopende arm van de Lookwatering. Van hieruit splitst het water zich naar de Kerstanjewetering (naar de Vliet) en de Lookwatering richting Den Hoorn centrum (naar de Gaag). 


Harnaschpoldergemaal

19 februari 2006. De Harnaschpolder stamt uit de tijd van Floris V (1283). De polder wordt doorsneden door de Harnaschwetering. Op de plaats van de huidige twee poldergemalen stonden tot 1918 twee windmolens, een voor de Woudsepolder en een voor de Harnaschpolder. De Harnaschpolder bestaat nog voor het grootste deel uit tuinbouwkassen. 

Het gemaal

De Harnaschpolder in Den Hoorn wordt drooggehouden door het gemaal dat staat aan het einde van de Woudselaan, vlakbij de rijksweg A4. Boven de deur staat te lezen "Eensgezindheid". Dit was kennelijk erg belangrijk bij de oprichting van dit gemaal in 1918. De afwatering is in de Harnaschwatering.
Op dit moment is nog een deel van de Harnaschpolder in gebruik voor de glastuinbouw. Een aantal woningbouwprojecten is inmiddels afgerond. Nog meer projecten staan op de planning. In de komende decennia zal de gehele polder worden heringericht voor zowel de woningbouw en als bedrijventerreinen. De Woudselaan en omliggende woonhuizen zullen blijven. Een deel van de polder, grenzend aan de Look is nu van Delft en wordt ook bebouwd met woningen.

In het Noordelijke deel ligt de AWZI (afvalwaterzuiveringsinstallatie) van het Hoogheemraadsschap van Delfland).

24 december 2013