MIDDEN - DELFLAND

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Kralingerpolder

De Kralingerpolder grenst aan aan de Dorppolder. Tussen deze twee polders is geen boezemwater of hoge dijk aanwezig om te voorkomen dat overtollig water van de een naar de ander kan stromen. De Kralingerpolder heeft altijd een eigen bemaling gehad. Eerst met behulp van zelfs twee windmolens: de Grote Kralingermolen (1559) en de Kleine Kralingermolen (1606). De laatste is in 1938 gesloopt. Op de plaats van de Kleine Kralingermolen is weer een molen stomp opgebouwd. Hierin heeft het dieselgemaal een plaats gehad. De restanten zijn nog aanwezig.

Grote en Kleine Kralingerpoldermolens

Om meer maalcapaciteit te verkrijgen is de oude installatie in 2001 volledig vervangen door een automatisch elektrisch gemaal. Deze installatie is naast de oude molen geplaatst en gebruikt dezelfde, verbrede, molensloot en voert zijn water af in de Gaag.


Het nieuwe gemaal van de Kralingerpolder


De buitenkant van het oude Kralingergemaal


Een kijkje in het oude gemaal

24 december 2013